Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Chao cả nhà . Em tên la Nguyen Bich Hằng. Cho em hỏi em sang uk vơi visa 6 tháng enter clearance . Với dien hôn thê . Nhưng lý do bị trục trặc vì nguòi bảo lãnh em . Nên khômg cưới dược . Giơ qua hạn 14 năm rồi . Và hiện giò em có bạn trai sống chung 10 năm Anh ây có quôc tịch và hai đứa em có Chung bills và council tax anh ay làm báo thúe đầy đủ . Chúng em không có con được .em cũng đi tìm luât sư họ nói em khong co con thì kho. Nếu kết hôn thì họ không chắc lắm , và họ nói là bị từ chối . Nếu bị về vn thì khó xin lại uk nếu kết hôn .
Xin các Anh chi có biết cách nào tư vấn giúp em làm để dược hợp pháp mà không phải ve vn khong a. Em Thanh thât xin cám ơn cac Anh chị dọc tin giúp em a..
Responses (8)
Your Reply

You have reached the attachment limit per post.

Specify a password to lock discussions to only users who has the password.

You may add additional URLs that you would like to include in your post.

Add URL

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts