Select Language

Menu

Tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng Vietnamese Kitchen. Lương cao, điều kiện làm việc tốt. Liên hệ Mr Quang 07404 788 888

Bán 2 bộ bàn ghế, ghế pedicure và 1 số dụng cụ £500

Add to Favourites
Phone : 07772000002

Nội Dung

Chúng tôi có 1 ghế pedicure ( bao gồm cả đường dẫn nước) 2 bộ bàn ghế, 2 bào và 1 số đồ dùng khác cần bán. Tổng số tiền yêu cầu cho tất cả các món là £500. Địa chỉ để lấy đồ: Sunbathers Tanning Potters Bar 7 Darkes Lane, Potters Bar EN6 1AZ .Please call Jonas on 07772000002

Pedicure Chair, Nail Tables and Nail Equipment for Sale.

We have 1 pedicure chair (including a water pump), 2x nail tables with chairs as well as 2x nail drills and other equipment for sale. Everything together for £500. The address for collection is: Sunbathers Tanning Potters Bar 7 Darkes Lane, Potters Bar EN6 1AZ Please call Jonas on 07772000002

Advert details

Advert ID: 68836
Displayed: 383
Added 03-13-2018

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts