Select Language

Menu

Cho thuê chỗ đặt bàn đông khách

Add to Favourites

Nội Dung

Cho thuê đặt bàn.

Tiệm ở trung tâm Cheshut EN8 9LP cho thuê đặt bàn, tiệm có thể đặt được 3-4 bàn và 1 ghế pedicure. Lúc nào cũng đủ khách cho 3-4 người làm liên tục, nhưng người thuê mới chuyển đi nên chúng tôi cần tìm người thuê mới. Tiệm là tóc, nails, làm đẹp và cả tắm nắng nữa nên có nhiều khách quen 15 năm nay. Tiền thuê là £950 1 tháng bao gồm các lệ phí. 1 tháng tiền đặt cọc. Xin liên hệ: Natalie on 075 95 000 002

xcellent Nail Bar to rent in the town centre of Cheshunt - EN8 9LP Our nail technicians leave our salon today and we are looking for some excellent nail technicians who would like to take this excellent nail bar over. There is space for 3-4 nail tables and 1 pedicure chair. We always had 3-4 nail technicians working continuously – and they were very busy. We are a beauty and sunbed salon in the town centre of Cheshunt in a busy shopping parade. We offer hair, nail, beauty and sunbeds. We have been around for over 15 years and are very busy with a large client base. The rent per month is £950 and includes all bills. 1x month refundable security deposit. If you are interested please call Natalie on 075 95 000 002

Advert details

Advert ID: 69022
Displayed: 455
Added 04-03-2018

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts