Select Language

Menu

Tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng Vietnamese Kitchen. Lương cao, điều kiện làm việc tốt. Liên hệ Mr Quang 07404 788 888

Can tho nails gap london

Add to Favourites
Phone : 07400133337

Nội Dung

Shop can tho nails gap lau dai. Luong £120/Ngay. £730/tuan ( Monday to Saturday). From 10am to 7pm hoac 9am to 6pm. Shop mo cua ca chu nhat. Tho nao co nhu cau lam may ngay thi tuy thuoc vao tho. ( neu co tho nao biet lam beauty cang tot) . Thank you. Dia chi shop: paradise nails 257 Hertford road Edmonton,London N9 7ER Dt: 07400133337

Advert details

Advert ID: 68586
Displayed: 459
Added 02-19-2018

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?