Select Language

Menu

Tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng Vietnamese Kitchen. Lương cao, điều kiện làm việc tốt. Liên hệ Mr Quang 07404 788 888VDIT Top2

Phone : 07446737612

Nội Dung

Shop o zone 1 can tim tho full time/part time. Welcome cac ban sinh vien, cac ban muon hoac moi hoc nghe. Lien lac voi minh bang so dien thoai sau: 07446737612. 

Advert details

Advert ID: 65468
Displayed: 325
Added 04-20-2017

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?