Select Language

Vl nail supply Vietnam
Menu

Tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng Vietnamese Kitchen. Lương cao, điều kiện làm việc tốt. Liên hệ Mr Quang 07404 788 888VDIT Top2

Phone : 07446737612

Nội Dung

Shop o zone 1 can tim tho full time/part time. Welcome cac ban sinh vien, cac ban muon hoac moi hoc nghe. Lien lac voi minh bang so dien thoai sau: 07446737612. 

Advert details

Advert ID: 65468
Displayed: 237
Added 04-20-2017

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts