Select Language

Menu

Tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng Vietnamese Kitchen. Lương cao, điều kiện làm việc tốt. Liên hệ Mr Quang 07404 788 888

Tìm thợ làm ăn chia

Add to Favourites
Phone : 07498261088

Nội Dung

Nail technician wanted to work on a percentage basis .Must be able to do hands & feet Acrylic, gel, sns, shellac I already have a very large customer base would be good if you have too. Full time.Very good pay .Need to start by the end of March

Cần tìm thợ nails làm ăn chia. Yêu cầu biết làm tay chân, móng acrylic, gel, sns và shellac. Tôi đã có 1 lượng khách lớn rất cần có bạn tham gia cùng làm việc fulltime, lương cao, có thể bắt đầu làm việc từ cuối tháng 3

Advert details

Advert ID: 68725
Displayed: 763
Added 03-03-2018

VinhNam 655

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts