Select Language

Menu

ĐỘI THÔNG DỊCH VIÊN. QNLe Interpreting&Translation

Phone 07773017481
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Làm việc với cộng đồng trên 30 năm. Kinh nghiệm, nhiệt tình, Nam nữ, theo yêu cầu. Mời liên lạc: Q.N.Le Interpreting and Translation Services. Nga ‭07773 017481‬. Nhận thông dịch chuyên về xã hội, bộ nội vụ, y tế,luật sư,... Nhận thông dịch chuyên về mua bán tiệm/shop/restaurant/nhà... Giá tính theo giờ/tiếng hoặc 1/2 ngày hay 1 ngày hoặc bao trọn tuỳ khách hàng lựa trọn. Trợ giúp tìm Luật sư chuyên nghiệp nếu cẩn.

Advert details

Advert ID: 76607
Displayed: 95
Added: 27-02-2021 08:09:51

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?