Select Language

Menu

Công việc bồi bàn, London E16

Phone 07719041856
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

 https://www.facebook.com/China-Palace-ExCel-158992540779403/

 

Công việc bồi bàn. Gọi cho nhà hàng.

Waiter work. Call the restaurant.

 

China Palace Excel Chinese Resturant

2 Western Gateway

London, United Kingdom

E16 1DR

07719041856

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advert details

Advert ID: 72121
Displayed: 284
Added: 11-05-2019 22:24:38

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?