Select Language

Menu

Looking for machinists

Phone 07950424153
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Hello


Looking for experienced machinists who can make quality ladies garments and samples. Factory in north London.

Please call Rose

Advert details

Advert ID: 73561
Displayed: 279
Added: 25-11-2019 11:43:45

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?