Select Language

Menu

Thợ nam (cgt) cần tìm việc

Phone 07460023890
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Thợ nam (cgt) tay nghề cứng, muốn tìm việc bao ăn ở. A chị cần thợ gọi vào số 07460.023.890. ko thì ib số dt và tên town tôi sẽ gọi! (có thể đi làm ngay sau bank tháng 8). Chỉ tìm shop ko mở chủ nhật!

Advert details

Advert ID: 70247
Displayed: 289
Added: 20-08-2018 00:00:16

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?