Chọn ngôn ngữ của bạn

Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Tìm người làm việc cho trang trại

Phone 07530557120
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Chúng tôi cần một người hoặc một đôi làm việc tại trang trại , công viêc. ổn đinh , lâu dài , ăn ở tại chỗ
cần người có tuổi từ 40 trở lên

Xin vui lòng gọi điện cho

Advert details

Advert ID: 82944
Displayed: 1015
Added: 14-12-2022 18:17:25