Select Language

Menu

Viet Chef de partie (can tim viec)

Phone 07738707339
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Vietnamese chef de partie (UK)+hygiene cert Level2

 

Can Tim Viec lam Tuesday,Sunday only 

Hung Mob:07738707339

Advert details

Advert ID: 70291
Displayed: 294
Added: 22-08-2018 15:57:42

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?