Select Language

Menu

ĐỘI THÔNG DỊCH VIÊN

Phone 07773 017481‬.
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

ĐỘI THÔNG DỊCH VIÊN.

QNLe Interpreting&Translation


Làm việc với cộng đồng trên 30 năm.
Kinh nghiệm, nhiệt tình, Nam nữ, theo yêu cầu.


Mời liên lạc:
 
Q.N.Le Interpreting and Translation Ser
vices.

Nga ‭07773 017481‬.

Nhn thông dch chuyên v xã hi, b ni v, y tế, luật sư,...

Nhn thông dch chuyên về mua bán tim/shop/restaurant/nhà...

Giá tính theo gi/tiếng hoc 1/2 ngày hay 1 ngày hoc bao trn tuỳ khách hàng la trn. 

Trợ giúp tìm Lut sư chuyên nghip nếu cn.

Advert details

Advert ID: 74268
Displayed: 211
Added: 11-02-2020 10:49:47

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?