Select Language

Menu

ĐỘI THÔNG DỊCH VIÊN. QNLe Interpreting&Translation

Phone 07773 017481‬.
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Trong thời kỳ bị ngăn chặn gặp mặt khi làm việc thông dịch, chúng tôi có nhận thông dịch qua điện thoại, làm ơn đăng ký trước vài tiếng để có sự sắp sếp chuẩn bị cho nhân viên như tìm chỗ yên tĩnh không ồn ào khi làm việc. Xin cảm ơn.

[Minimum/Tối thiểu 15 phút ]

Advert details

Advert ID: 76109
Displayed: 156
Added: 19-11-2020 14:44:18

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?