Select Language

Menu

Ban Nha Hang / Restaurant for Sale 80k

Phone 07575794549
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Ban Nha Hang, District Mot, E11, East London, 80k, 20yr lease. High Street location. 

Central Line

Lien He: 07575794549

https://www.google.com/maps/place/District+M%E1%BB%99t+Restaurant/@51.5690331,0.009822,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d8a7655ecd566b:0xb50e07c58fa685a7!8m2!3d51.5690331!4d0.0120107

Advert details

Advert ID: 73523
Displayed: 359
Added: 20-11-2019 14:53:47

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?