Select Language

Menu

Bán Quán Ăn có Phòng Karaoke

Phone 07928989999
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Quán ở SE London, đầy đủ dụng cụ mở hàng, ngồi được 40-50 người, có tầng hầm làm Karaoke. nay cần tìm chủ mới.

07928989999

Advert details

Advert ID: 73424
Displayed: 241
Added: 05-11-2019 16:51:08

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?