Select Language

Menu

Bán tiệm nails ngoài tỉnh

Phone 07399 686666
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Tiệm nails ngoài tỉnh (Bradford) cần bán 
Mới mở từ tháng 10-2019. Lease 10 năm.  6 bàn 1 ghế. 10800/năm rate free . Income hiện tại 1500/tuần. Bán 25k

07399 686666

Advert details

Advert ID: 75697
Displayed: 257
Added: 10-09-2020 14:13:15

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?