Select Language

Menu

ĐỘI THÔNG DỊCH VIÊN. QNLe Interpreting&Translation

Phone 07773017481
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Làm việc với cộng đồng trên 30 năm.
Kinh nghiệm, nhiệt tình, Nam nữ, theo yêu cầu.


Mời liên lạc:
 
Q.N.Le Interpreting and Translation Ser
vices.

Nga ‭07773 017481‬.

Nhn thông dch chuyên về xã hi, bộ ni v, y tế,luật sư,...

Nhn thông dch chuyên về mua bán tim/shop/restaurant/nhà...

Giá tính theo gi/tiếng hoc 1/2 ngày hay 1 ngày hoc bao trn tuỳ khách hàng la trn. 

Trợ giúp tìm Lut sư chuyên nghip nếu cn.  

Advert details

Advert ID: 75706
Displayed: 55
Added: 11-09-2020 21:50:24

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?