Select Language

Menu

Restaurant for sale

Phone 07540620158
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Restaurant for sale (134a Kingsland Rd, E2). Rent of £ 5000 PCM, rent deposit of 3 months.

 

Advert details

Advert ID: 72796
Displayed: 299
Added: 08-08-2019 10:26:04

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?