Select Language

Menu

tuyển waiter

Phone 07724803063
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Viet Ngon restaurant Finsbury Park tuyển waiter.
Không yêu cầu kinh nghiệm, lương được trả theo khả năng.
Inbox hoặc liên lạc qua sdt 07724803063

 

 

Advert details

Advert ID: 75356
Displayed: 532
Added: 22-07-2020 16:26:53

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?