Select Language

Menu

Cho thue nha mo shop

NEW
Phone 07448502677
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Dia chi : 140-142 South London Road, Lowestoft, NR33 0AZ Mat bang: vi tri dep, khu vuc trung tam gan bien, dong khach du lich mua he. Thuan tien moi shop nail, quan ao, shop tu thien, tiem toc, Tatoo studio... (A well-presented retail commercial property to let within the popular studio, clothes or charity shop ect.. Accommodation): Ground Floor (Tang tret): khu vuc kinh doanh (business area: about 138m2) Xin lien he ( contact details): Ten (Name): Hong Tran 07448502677

Advert details

Advert ID: 80371
Displayed: 59
Added: 12-05-2022 13:15:42

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?