Select Language

Menu

SAIGON SAIGON-W6 9NH ,CAN TUYEN NHAN VIEN PHUC VU

Phone 07767783138
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

NHA HANG SAIGON SAIGON W6 9NH CAN TUYEN:

1 QUAN LY

3 NHAN VIEN PHUC VU NGUOI VIET

2 BEP - BIET XAO 

DIEU KIEN: NOI TOT TIENG VIET NAM, ENGLISH

LUONG:

NHAN VIEN PHUC VU BAT DAU £9/HR + MEALS

BEP: BAT DAU TU £500 / WEEK - 5.1/2 NGAY

 

XIN LIEN LAC: 07767783138 - LIEM PHUONG DE DUOC PHONG VAN

 

Advert details

Advert ID: 72990
Displayed: 371
Added: 03-09-2019 13:28:48

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?