Select Language

Menu

Tim boi ban

Phone +44 7341 852435
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Nhà hàng ở gần angel tuyển bồi bàn. Ai đang tìm việc xin liên lạc với số 07341852435 để biết thêm chi tiết. Yêu cầu: biết tiếng anh và tiếng Việt . Cảm ơn mọi người đọc tin

Advert details

Advert ID: 75432
Displayed: 580
Added: 02-08-2020 21:57:42

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?