Select Language

Menu

Can tho nails Romford

Phone 07930669557
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Chúng tôi đang cần tìm kiếm thợ làm móng. yêu cầu tay nghề cứng làm được tất cả trong nghề, 1 kinh nghiệm năm trở lên, làm full time để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Phải chuyên nghiệp, đáng tin cậy và tự giác, nghiêm túc trong công việc. có thể làm chủ nhật. xin hãy liên lạc vào số pon: 07930669557 nail spa

Advert details

Advert ID: 78957
Displayed: 194
Added: 01-12-2021 12:50:19

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?