Select Language

Menu

Can Tim tho nail London zone2

Phone 07450 513102
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Tiem chung toi o Highbury Islington hien tai có 5 tho, dang can them 1 tho nua nên Chung tôi can tho có kinh nghiem, có giay to di làm va tay nghe ok, can nhât là biet son shellac chuan và dep, luong bao £110 ngày cong bonus, tuy nhien neu ban kgt nhung tay nghe cung tiem có the nhan.

Anh chi em nào can thay doi moi truong làm viec xin vui long goi so dien thoai tren. Cam on

 

Advert details

Advert ID: 71703
Displayed: 197
Added: 14-03-2019 15:45:38
Expires: 28-03-2020 15:45:38

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?