Select Language

Menu

Nail Technician Urgently Needed

Phone 07765423509
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Kỹ thuật làm móng cần thiết cho tiệm nail bận rộn trong Penge SE20 7DS. Phải có khả năng làm acrylic, sơn sửa móng tay và móng chân. Tiệm rất thoải mái và xinh xắn trên đường cao, nơi tuyệt vời để thu hút một lượng khách hàng lớn. £ 100 - £ 120 mỗi ngày Nail tech needed for busy nail salon in Penge SE20 7DS. Must be able to do acrylic, manicures and pedicures. Very comfortable and pretty salon on the high street, great place for buillding a big clientele. £100 - £120 per day. We have a large client base ready for you to get started! Please call Katie on 07755423509

Advert details

Advert ID: 81867
Displayed: 151
Added: 01-08-2022 12:08:37

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?