Select Language

Menu

Nail Technician wanted - Northfield - Birmingham

Phone 07305847765
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Nail Technician wanted for busy salon in Northfield,

Birmingham. Good rates of pay.

Friendly salon 9am to 5.45pm Monday to Saturday.

Full time or part time technician would be considered.

 

Advert details

Advert ID: 72742
Displayed: 204
Added: 02-08-2019 06:38:48

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?