Select Language

Menu

Shop waltham abbey tim tho nails full time

Phone 07402885188 / 07898208185
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Shop o Waltham Abbey can tim tho nail chinh, co kinh nghiem ( co giay to, )lam lau dai, lam full time hoac co the lam 4 den 5 ngay deu duoc. Co trach nhiem trong nghe, luong tra theo tay nghe. Noi lam viec thoai mai. Co cho do xe. Rat thuan loi cho anh chi o khu enfield , Edmonton, waltham Cross, Tottenham, Loughton. Shop mo cua tu 9.30am den 6.30pm. Neu anh chi co nhu cau xin lam on goi vao so dien thoai 07402885188 hoac 07898208185. Xin cam on

Advert details

Advert ID: 78815
Displayed: 145
Added: 15-11-2021 13:35:41

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?