Select Language

Menu

Thợ nail cứng.

Phone 07367049399
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Nam thợ cứng. Cần tìm việc trong London. Chạy khác tốt, làm việc trách nhiệm. Cần tìm việc lâu dài ko làm thời vụ. Anh chị nào cần xin liên lạc 07367049399. Em cám ơn

Advert details

Advert ID: 73646
Displayed: 250
Added: 02-12-2019 22:03:28

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?