Select Language

Menu

Tìm thợ cgt

Phone 07491433995
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Shop ở ven Chesterfield cần thợ cứng CGT, lương 7x-8x , Christmas có thêm Bonus. Bao ăn ở (có phòng riêng), 99%  khách tây trắng. Mình k nhận thợ mới ra nghề. Thank y.

Advert details

Advert ID: 73636
Displayed: 274
Added: 01-12-2019 16:39:00

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?