Select Language

Menu

Tìm thợ(cgt) 750+**

Phone 07828558550
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Shop ở tỉnh có tiện tàu về LonDon cần tìm thợ cgt làm lâu dài lương 750-800 Tuỳ   vào tay nghề bao ăn ở. Shop đóng chủ nhật, ơ trung tâm cạnh bến tàu có phòng riêng, phòng tập ( có đội bóng cho bạn nam). Bạn nào có nhu cầu làm lâu dài, ổn định liên lạc với mình. Nhắn tin mình gọi lại nếu máy bận. Thanks 

Advert details

Advert ID: 73509
Displayed: 482
Added: 19-11-2019 03:23:02

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?