1. Lan anh
  2. Visa-Tị Nạn-Giấy Tờ Nhà Nước
  3. Thứ tư, 06 Tháng 11 2019
  4.  Subscribe via email
Chào mọi người e được chấp nhận bao về nhan dạo hp ko lam dc travel documents ma chi lam sổ đen ma rất khó lam từ khi pai có giấy tu từ chối cấp họ chiếu.moi nguoi lam on Cho e hỏi là e lam hộ chiếu Việt Nam đe đi du lịch dc ko ạ có anh hưởng gì đến giấy tờ ko? Vì e xin giấy từ chối cấp hộ chiếu ma dsq ngừng làm giấy nay cảm ơn moi người nhiều


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png, Jpeg,jpeg
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.