1. Nho
  2. Hỏi Đáp Chung
  3. Thứ hai, 28 Tháng 10 2019
  4.  Subscribe via email
Chào cả nhà Viethome.
Tại bệnh viện Broomfield Essex, nơi mà thi thể của các nạn nhân đã qua đời trong xe đông lạnh, các giáo sĩ ở đây có cất giữ cuốn sổ chia buồn cho các nạn nhân.
Mọi người có thể đến đó để cầu nguyện cho các linh hồn đó được siêu thoát tại phòng A209.
Attachments (2)


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png, Jpeg,jpeg
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.