1. Nguyen
  2. Visa-Tị Nạn-Giấy Tờ Nhà Nước
  3. Thứ hai, 29 Tháng 10 2018
  4.  Subscribe via email
Chào anh chị,
Em đi chui vào Scotland được 6 tháng, nhưng giờ muốn về VN.
Anh chị có biết cách nào để em ra khai báo, rồi trở về không ?
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png, Jpeg,jpeg
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)