Select your language

Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Co Phong Cho Share

Contact 07421366105
Please mentions VietHome when contact us.

Description

Có phòng cho share tại New cross gate, phòng rộng giá thuê rẻ. Nhà gần bên tau có bạn nam o trong nha, moi người vui vẻ coi nhau như anh em. Ai cần tìm chỗ o với giá bình dân thì rất phù hợp, xin hãy liên hệ với số phone 07421366105

Advert details

Advert ID: 84562
Displayed: 105
Added: 16-11-2023 13:31:43