Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Báo thuế

Helo, xin lỗi mọi người cho mình hỏi, mình hiện tại đang báo thuế một tuần 32 tiếng , mà một tiếng 7.5 bảng, mình cũng ko biết một năm mình Dc. Mười mấy nghìn , mình muôn biết minh báo như thế một băm mình Dc mười mấy nghìn, và bây gjờ mình muốn báo cao lên thi chủ sohp minh nói ko Dc vì ong đã báo cao rôi, mà mình sắp aplai, mình muốn báo cao một xíu, ông nói báo cho mấy thang xong hạ xuống , nếu thế có ảnh hưởng gj ko ạh, nếu mình ko muốn như thế, thi minh xin báo một sohp khác nữa có Dc ko ah minh làm một nơi báo một nơi có sao ko ah, cảm ơn mọi người nhiệu ạh?
Responses (2)
Your Reply

You have reached the attachment limit per post.

Specify a password to lock discussions to only users who has the password.

You may add additional URLs that you would like to include in your post.

Add URL

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts