Select Language

Menu

 
Tài khoản FREE   Tài khoản Subcription (6-12 tháng)
Lệ Phí Tin Thường  £2  Không cần phải trả lệ phí £2 / Unlimited*
Tự Chỉnh Sửa/Xoá Tin  Yes Yes 
Tin hiện lên ngay  Yes(phụ thuộc cách trả tiền) Yes
Đăng tin VIP Yes (Trả thêm lệ phí VIP) Yes (Trả thêm lệ phí VIP)
Top up Points(coming soon)  Yes (sẽ có offer) Yes (sẽ có offer)
Sử dụng trong Hỏi Đáp Cộng Đồng Yes Yes
     

* Để tránh SPAM, mỗi tài khoản chỉ nên đăng 1 tin trong vòng 24h. Nếu bạn đăng quá nhiều tin trong vòng 24h, VH sẽ khoá tài khoản của bạn.

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts