Select Language

Menu

 Bảng Giá Đăng Tin Thường và VIP

  • Lệ phí đăng Tin Thường là £2/tin. Nếu bạn thường xuyên đăng tin thường, bạn có thể mua tài khoản Subcription.(Xem phía dưới)
  • Tin VIP nằm ở khu vực đầu trang, tách biệt so với tin thường và không bị trôi xuống các trang 2-3-4..

Giá tin VIP được tính theo số lượng ngày VIP. Xin hãy xem bảng giá:

Loại Tin Giá  
VIP 15 ngày £20  
VIP 30 ngày £30  
VIP 60 Ngày  £50  
VIP 3 Tháng £80  
VIP 6 Tháng £160  
VIP 12 Tháng  £300  

Lưu Ý:

Tin VIP được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Tin VIP nhiều ngày sẽ đứng đầu tiên. Ví dụ: Tin VIP 60 ngày sẽ đứng trên tin VIP 15 ngày.

Bạn không cần phải có tài khoản để đăng tin Thường hoặc VIP.

Bảng Giá Tài Khoản Subcription

Tài khoản Subcription cho phép bạn đăng Tin Thường không giới hạn. Bạn không phải thêm lệ phí gì mỗi khi đăng tin.

Nếu bạn muốn dùng tài khoản Subcription để đăng tin VIP, bạn vẫn phải trả lệ phí cho tin VIP theo bảng giá phía trên.

 Loại Tài Khoản Giá 
 6 Tháng  £35
 12 Tháng  £55

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?

Cron Job Starts