Chọn ngôn ngữ của bạn

Select Language

Menu

nha hang viet london

 

 Bảng Giá Đăng Tin Thường và VIP

  • Bạn có thể đăng tin lên VietHome hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tin của mình nổi bật hơn, thu hút được nhiều người đọc hơn thì bạn có thể nâng cấp tin lên Tin VIP
  • Tin VIP nằm ở khu vực đầu trang, tách biệt so với tin thường và không bị trôi xuống các trang 2-3-4..

Giá tin VIP được tính theo số lượng ngày VIP. Xin hãy xem bảng giá:

Loại Tin Giá  
VIP 15 ngày £20  
VIP 30 ngày £30  
VIP 60 Ngày  £50  
VIP 3 Tháng £80  
VIP 6 Tháng £160  
VIP 12 Tháng  £300  

Lưu Ý:

Tin VIP được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên Số Ngày Còn Lại. Tin VIP còn nhiều ngày sẽ đứng đầu tiên. Ví dụ: Tin VIP còn 11 ngày nữa mới hết hạn -  sẽ đứng trên tin VIP còn 7 ngày nữa mới hết hạn.

Bạn không cần phải có tài khoản để đăng tin Thường hoặc VIP.