Select Language

Menu

VietHome đã có thêm chức năng mới cho phép bạn sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập vào VietHome và đăng tin.

ở trang Home có mục Đăng Nhập bên tay phải, bạn chỉ việc click Login with Facebook login with fb, sau đó Chấp Nhận điều khoản để kết nối Facebook với website VietHome.

Các thông tin cá nhân của các bạn trên Facebook sẽ không bị chuyển sang VietHome, ngoại trừ email.

Bạn sẽ không phải tạo mật khẩu mới trên VietHome.

Từ nay về sau, bạn chỉ cần dùng tài khoản Facebook để đăng nhập và đăng tin.

 

Lưu ý: Nếu bạn đã có tài khoản riêng trên VietHome và muốn sát nhập với Facebook của bạn. Xin hãy email cho chúng tôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?