Chọn ngôn ngữ của bạn

Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Lợi ích đăng kí tài khoản VietHome

 
Có Tài Khoản FREE   Không Có Tài Khoản FREE
Lệ Phí Tin Thường  FREE  FREE
Tự Chỉnh Sửa/Xoá Tin  Yes No
Tin hiện lên ngay  Yes(phụ thuộc cách trả tiền) Yes
Đăng tin VIP Yes (Trả thêm lệ phí VIP) Yes (Trả thêm lệ phí VIP)
Top up Points(coming soon)  Yes (sẽ có offer) Yes (sẽ có offer)
Sử dụng trong Hỏi Đáp Cộng Đồng Yes Yes
     

* Để tránh SPAM, mỗi tài khoản chỉ nên đăng 1 tin trong vòng 24h. Nếu bạn đăng quá nhiều tin trong vòng 24h, VH sẽ khoá tài khoản của bạn.