Select Language

Menu

nha hang viet london

 

Hiện tại e đang làm giấy tờ . Em muốn hỏi về các tiêu chí đc xét duyệt nhân đạo tại Anh Quốc gồm những tiêu chí nào ạ . A C nào biết có thể trả lời giúp em đc k . Em cảm ơn nhiều
Responses (1)
Your Reply

You have reached the attachment limit per post.

Specify a password to lock discussions to only users who has the password.

You may add additional URLs that you would like to include in your post.

Add URL

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?