Select Language

Menu

bán lòng dồi

Phone 07907136789
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

E làm lòng vào chủ nhật và ship tỉnh vào thứ hai thứ ba đầu tuần nha khách ... Lòng 30£ một kg :::07907136789
Khách tại london có thể ghé nhà e lấy ngay trong ngày dc ak . E làm chuyên lòng dồi nhé ạ

Advert details

Advert ID: 75699
Displayed: 149
Added: 10-09-2020 16:56:35

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?