Select Language

Menu

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 được bán tại Anh Quốc!

Phone 07448441588
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

2 Bộ Kit xét nghiệm Covid-19 đã được triển khai tại Anh Quốc:

1. Kit xét nghiệm kháng thể (Antibody): xét nghiệm tìm kháng thể cho biết liệu trước đó quý vị có bị nhiễm hay không, cơ thể đã tạo ra kháng thể và miễn nhiễm hay chưa. 

Giá: £125

2. Kit xét nghiệm virut (RT-PCR): cho biết liệu quý vị hiện tại có bị nhiễm Covid-19 không.

Giá: £350

Thông tin chi tiết xin truy cập đường link của công ty: https://gogodoc.com/coronavirus-testing/

Điện thoại hỗ trợ tiếng Việt: 07448441588

Advert details

Advert ID: 74996
Displayed: 225
Added: 13-05-2020 18:06:44

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?