Select Language

Menu

bán shop nails ở trung tâm Edinburgh scotland

Phone 07719 300823
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Shop ở trung tâm Edinburgh scotland cần bán vì bận việc gia đình
Thu vào 1,2k đến 1,5k tuần
Shop có 4 bàn
Shop có 1 ghe spa
Rent 1k tháng
Rate free
Ai muốn mua hay muốn biết thêm thông tin vui lòng lien lạc qua số 07719 300823

Advert details

Advert ID: 74273
Displayed: 234
Added: 11-02-2020 16:15:30

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?