Select Language

Menu

Nhượng lại chỗ đặt bàn ở Ealing zone3

Phone 07480949888
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Mình muốn nhượng lại chỗ đặt bàn trong tiệm tóc ở Ealing zone3. Địa điểm đẹp ngay town trước và hậu đều là shopping.He 1.5k - 2k - đông 9k vì chủ yếu làm 1 mình.

Shop có 2 bàn 1 ghế đã hoạt động dc 5 năm

Nay có con nhỏ nên muốn chuyển về tỉnh

Thich hợp cho những bạn ko muốn đi làm thuê

ko bị phụ thuộc thời gian

Chu shop dễ tính, hop dong thẳng với chủ /năm

Advert details

Advert ID: 71919
Displayed: 166
Added: 12-04-2019 14:29:06

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?