Select Language

Menu

Tìm Thợ Học Nghề

Phone 07848053410
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Shop Nail tại Stourbridge DY8 cần tìm thợ phụ học việc(cgt) Shop không làm chân, về sớm . Làm từ 10am-5:30pm. Chủ dễ tính. Shop có phụ cấp thêm phí tàu xe nếu bạn ở xa. Cảm ơn bạn đọc tin.

Advert details

Advert ID: 76610
Displayed: 222
Added: 27-02-2021 10:59:18

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?