Select Language

Menu

Tìm Thợ Nail - London Zone 2,3, khu "Tây Trắng".

Phone 447718493068 hoặc +447905519672
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

???
Shop ở London Zone 2,3, khu "Tây Trắng". 
Cửa hàng mình cần tìm thợ nails.

Nam/ Nữ đều OK.
Cần thợ làm được "CTN - Shellac - Bot".
Làm Part time/ Full time, hoặc Sunday.
Lương bao cao, tips nhiều.
Khách tây trắng lịch sự.
Bạn nào có nhu cầu việc làm lâu dài hay muốn thay đổi chỗ làm xin hay liên hệ.
SĐT: +447718493068 hoặc +447905519672.??????

Advert details

Advert ID: 73041
Displayed: 156
Added: 07-09-2019 18:59:46

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?