Select Language

Menu

Tìm thợ nail Noel 2.12 to 31.12. Co xe don

Phone 07861 200379
Nhắc Tới VietHome khi liên hệ với tôi nhé

Nội Dung

Tìm thợ nail đi làm thời gian Noel 2/12/2020 - 31/12/2020 ( Fulltime )

Cần thợ có giấy tờ đi làm, lương bao cao.
Shop o Essex

Shop mình đón thợ ở khu Bermondsey, Surrey Quay, Bow ( nhà thờ Vietnam ), Bow McDonald Payne Road.

Phone or text 07861 200379

Advert details

Advert ID: 76165
Displayed: 173
Added: 26-11-2020 12:53:15

Log In or Tạo Tài Khoản

Quên mật khẩu? / Quên tên đăng nhập?