1. Alex
  2. Visa-Tị Nạn-Giấy Tờ Nhà Nước
  3. Thứ ba, 19 Tháng 11 2019
  4.  Subscribe via email
Vấn đề của em là. Em được chập nhận tỵ nạn 5 năm. Nhưng họ chấp nhận tên và tuổi giả của em lúc khai ở cảng pháp vào anh. Sau đó. Em đã nhờ luật sư đổi lại thẻ BRP lại đúng tên và tuổi thật của em. Nhưng bây giờ em đi xin nhà hay xin trợ cấp trẻ em thì họ check đều lên tên tuổi giả của em. Và quyết định được ở lại của em cũng là tên tuổi giả. Em đã nhờ luật sư rất nhiều lần gửi lên bộ noiij vụ để đổi lại quyết định nhưng họ không làm. Ai có cách nào em có thể làm việc đổi trực tiếp với bộ nội vụ không ạ. Em xin cảm ơn.


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png, Jpeg,jpeg
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.